• Equitana 2011 Innovatie prijs!

    Hurkyson D-Dust, winnaar van de Equitana Innovation Award 2011!


  •  

Gezondheid mensen

Arbonorm voor mensen die in de stal werken

Het stof in de stal omgeving is niet alleen ongezond voor paarden, maar ook voor mensen die veel in stallen (moeten) werken. De toelaatbare hoeveelheden stof zijn vastgelegd in de Arbonorm. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat een arbeider die gemiddeld 3 uur per dag stalarbeid verricht ongeveer 3 maal de norm van inname van toxines via stof overschrijdt. Op Europees niveau wordt er gewerkt met MAC waarden (Maximum Available Concentration). Deze MAC waarden worden Europees vastgesteld en vormen de basis voor de nationale wetgeving in de verschillende lidstaten. De MAC waarde voor biologische agentia zoals schimmels, bacteriën, virussen, endotoxinen en mycotoxinen worden in stalomgevingen veelvuldig overschreden.

De kleinere deeltjes dringen het diepst door in de longen. Zo kan PM10-stof door mechanische en toxische inwerking de slijmafvoer in de luchtwegen verstoren, ademhalingsklachten uitlokken en de gevoeligheid voor luchtweginfecties verhogen. Ultrafijne stofdeeltjes (PM0,1) dringen dieper door in de longen dan grotere partikels, hebben een veel groter oppervlak per eenheidsmassa, en kunnen rechtstreeks in de bloedsomloop geraken. Met name deze zeer kleine stofdeeltjes kunnen dan ook grote schade veroorzaken!

Hieronder twee artikelen over wetgeving op gebied van humane gezondheid (arbo) in relatie tot stof

D_Biologische_agentia .

bio OSHA europees beleid